Son Yazılar

Ebeveyn

Ebeveynler, çocuklarının fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamak, onlara sevgi, rehberlik ve koruma sağlamak için çaba gösterirler. Ebeveynlik, çocuğun büyümesi ve olgunlaşması sürecinde önemli bir rol oynar ve aile yapısının temel taşını oluşturur.