1. Anasayfa
 2. Sağlık

Kas Hastalığı Nedir? – Belirtileri ve Tedavisi – 2023


0

Kas hastalığı, kasların zayıflamasına veya kaybolmasına neden olan bir grup hastalığı ifade eder. Bu makalede, kas hastalığının nedenleri, belirtileri, tanısı, çeşitleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Ayrıca sıkça sorulan sorulara da yanıt bulabileceksiniz.

Kas Hastalığı Nedir

Hastalığın tıp dilinde adı (Distrofisi) denir. Kaslar, vücudumuzun hareket etmesini, nefes almasını, kalbin atmasını ve diğer birçok işlevi sağlayan dokulardır. Kaslarımızın sağlıklı olması, yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Ancak bazı durumlarda, kaslarımızda zayıflama, erime veya kayıp oluşabilir. Bu duruma kas hastalığı denir.

Kas hastalığı, birçok farklı türde olabilir. Bazı kas hastalıkları genetik olarak geçerken, bazıları enfeksiyon, iltihap, travma veya otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Kas hastalıkları genellikle ilerleyici ve tedavi edilmezse yaşamı tehdit edici olabilir.

Kas Hastalığı Nedenleri

Kas hastalığı nedenleri, hastalığın türüne göre değişebilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

 • Genetik mutasyonlar: Bazı kas hastalıkları, kas dokusunun yapısını veya işlevini bozan genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Bu tür hastalıklar doğuştan gelir ve ailede başka vakalar da olabilir. Örnek olarak Duchenne musküler distrofi, miyotonik distrofi, spinal musküler atrofi ve kongenital miyopati verilebilir.
 • Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, kaslara zarar verebilir veya iltihaplanmaya neden olabilir. Örnek olarak poliomiyelit, tetanos, trichinella ve Lyme hastalığı verilebilir.
 • Otoimmün hastalıklar: Bazı otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin kendi kas dokusuna saldırmasına neden olur. Örnek olarak miyastenia gravis, dermatomiyozit ve polimiyozit verilebilir.
 • Travma: Kaslara gelen darbe, kesik, yanık veya ezilme gibi travmalar da kas hasarına yol açabilir. Örnek olarak kompartman sendromu verilebilir.
 • Metabolik bozukluklar: Bazı metabolik bozukluklar, kasların enerji üretmesini veya kullanmasını engelleyebilir. Örnek olarak Pompe hastalığı, McArdle hastalığı ve mitokondriyal miyopati verilebilir.
 • Toksik maddeler: Bazı ilaçlar, alkol, uyuşturucular veya kimyasallar da kaslara toksik etki yapabilir. Örnek olarak kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler), kortizonlar ve kolşisin verilebilir.

Kas Hastalığı Belirtileri

Kas hastalığının belirtileri de hastalığın türüne, şiddetine ve etkilediği kas gruplarına göre değişebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

 1. Kas güçsüzlüğü: Kasların istenilen hareketi yapamaması veya yaparken zorlanmasıdır. Kas güçsüzlüğü genellikle ilerleyici ve simetrik olur. Yani zamanla artar ve vücudun iki tarafını da eşit olarak etkiler. Kas güçsüzlüğü, günlük aktiviteleri, yürümeyi, merdiven çıkmayı, kalkmayı, konuşmayı, yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilir.
 2. Kas ağrısı: Kaslarda hissedilen rahatsız edici veya acı verici duyumdur. Kas ağrısı genellikle iltihaplı veya travmatik kas hastalıklarında görülür. Kas ağrısı, hareket etmeyi, dokunmayı veya dinlenmeyi engelleyebilir.
 3. Kas sertliği: Kasların gevşeyememesi veya kasılmasıdır. Kas sertliği genellikle miyotonik distrofi gibi genetik kas hastalıklarında görülür. Kas sertliği, eli açmayı, gözü kapatmayı veya yüz ifadesini değiştirmeyi zorlaştırabilir.
 4. Kas seyirmesi: Kaslarda istemsiz olarak görülen küçük kasılma hareketleridir. Kas seyirmesi genellikle zararsızdır ve stres, yorgunluk, kafein veya magnezyum eksikliği gibi nedenlerle oluşabilir. Ancak bazen de spinal musküler atrofi gibi bazı kas hastalıklarının belirtisi olabilir.
 5. Kas erimesi: Kas dokusunun azalması veya kaybolmasıdır. Kas erimesi genellikle ilerleyici ve kalıcıdır. Yani zamanla artar ve geri dönüşü olmaz. Kas erimesi, vücut şeklinde değişikliklere, kemik deformitelerine veya organ yetmezliklerine neden olabilir.

Kas Hastalığı Çeşitleri

Kas hastalığı çeşitleri, hastalığın nedenine, mekanizmasına ve etkilediği kas türüne göre değişebilir. Kas hastalıkları genel olarak edinsel ve kalıtımsal olarak iki ana gruba ayrılabilir. Edinsel kas hastalıkları, sonradan kazanılan ve çevresel veya bağışıklık sistemi ile ilgili faktörlerden kaynaklanan kas hastalıklarıdır. Kalıtımsal kas hastalıkları ise doğuştan gelen ve genetik mutasyonlardan kaynaklanan kas hastalıklarıdır.

Edinsel kas hastalıkları arasında şunlar sayılabilir:

 • Kas-sinir kavşağı hastalıkları: Kas-sinir kavşağı, sinirlerin kaslara uyarı gönderdiği bölgedir. Bu bölgede sorun oluşması, kasların istemsiz olarak kasılmasına veya gevşemesine neden olur. Kas-sinir kavşağı hastalıkları arasında myastenia gravis, botulismus ve lambert-eaton miyastenik sendromu gibi hastalıklar bulunur.
 • İltihabi kas hastalıkları: İltihabi kas hastalıkları, bağışıklık sisteminin kas dokusuna saldırması sonucu ortaya çıkan iltihaplı kas hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda kaslarda güçsüzlük, ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi belirtiler görülür. İltihabi kas hastalıkları arasında polimiyozit, dermatomiyozit, inklüzyon cisimciği miyoziti ve diğer miyozitler gibi hastalıklar bulunur.
 • Metabolik kas hastalıkları: Metabolik kas hastalıkları, kasların enerji üretmesini veya kullanmasını engelleyen metabolik bozukluklardan kaynaklanan kas hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda kaslarda güçsüzlük, kramp, seyirme ve erime gibi belirtiler görülür. Metabolik kas hastalıkları arasında Pompe hastalığı, McArdle hastalığı ve mitokondriyal miyopati gibi hastalıklar bulunur.

Kalıtımsal kas hastalıkları arasında şunlar sayılabilir:

 • Kas distrofileri: Kas distrofileri, genetik mutasyonlar nedeniyle kas dokusunun yapısının veya işlevinin bozulduğu kalıtsal kas hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda kaslarda ilerleyici güçsüzlük, erime ve deformite gibi belirtiler görülür. Kas distrofileri arasında Duchenne musküler distrofi, miyotonik distrofi, spinal musküler atrofi ve kongenital miyopati gibi hastalıklar bulunur.
 • Miyopatiler: Miyopatiler, genetik mutasyonlar nedeniyle kas hücrelerinin yapısının veya işlevinin bozulduğu kalıtsal kas hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda kaslarda güçsüzlük, sertlik, seyirme ve erime gibi belirtiler görülür. Miyopatiler arasında nemalin miyopati, santral çekirdekli miyopati, sentronükleer miyopati ve periferal çekirdekli miyopati gibi hastalıklar bulunur.
Kas Hastalığı Çeşitleri
Kas Hastalığı Çeşitleri

Kas Hastalıkları Tanısı

Kas hastalıkları tanısı için öncelikle hastanın şikayetleri, öyküsü ve fizik muayenesi değerlendirilir. Ardından bazı laboratuvar ve görüntüleme testleri yapılır. Bu testler şunları içerebilir:

 • Kan testleri: Kan örneğinde bazı enzimlerin, hormonların, antikorların veya genetik markerların seviyesine bakılır. Örnek olarak kreatin kinaz (CK), aldolaz, tiroid hormonları, antinükleer antikor (ANA) ve DNA testleri verilebilir.
 • Elektromiyografi (EMG): Kasların elektriksel aktivitesinin ölçülmesidir. EMG ile kasların normal çalışıp çalışmadığı, sinir hasarı olup olmadığı ve kas hastalığının türü belirlenebilir.
 • Kas biyopsisi: Kas dokusundan küçük bir parça alınarak mikroskop altında incelenmesidir. Kas biyopsisi ile kas hastalığının nedeni, şiddeti ve ilerlemesi hakkında bilgi edinilebilir.
 • Görüntüleme yöntemleri: Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi yöntemlerle kasların yapısı ve hasarı görüntülenebilir.
Hastalığı Tanısı
Hastalığı Tanısı

Kas Hastalığının Tedavisi

Kas hastalığının tedavisi de hastalığın nedenine, türüne, şiddetine ve etkilediği kas gruplarına göre değişebilir. Bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

 • İlaç tedavisi: Bazı ilaçlar kas hastalığının belirtilerini azaltabilir veya ilerlemesini yavaşlatabilir. Örnek olarak kortizonlar, antienflamatuar ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar, antikonvülzanlar ve immünosüpresif ilaçlar verilebilir. Bu ilaçların yan etkileri ve dozları doktor tarafından takip edilmelidir.
 • Fizik tedavi: Kas hastalığında fizik tedavi, kas gücünü korumak, kas sertliğini azaltmak, ağrıyı hafifletmek, hareket kabiliyetini artırmak ve komplikasyonları önlemek için önemlidir. Fizik tedavi, egzersizler, masaj, sıcak-soğuk uygulama, elektrik stimülasyonu ve diğer yöntemleri içerir.
 • Cerrahi tedavi: Bazı kas hastalıklarında cerrahi tedavi gerekebilir. Örnek olarak tendon uzatma, tendon transferi, skolyoz düzeltme veya kalça çıkığı düzeltme ameliyatları verilebilir. Cerrahi tedavi, hastanın durumuna ve ihtiyacına göre planlanır.
 • Destekleyici tedavi: Kas hastalığında destekleyici tedavi, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve komplikasyonları önlemek için uygulanır. Destekleyici tedavi, solunum cihazı, beslenme desteği, ortez-protez kullanımı, ağrı kesici ilaçlar ve psikolojik destek gibi yöntemleri içerir.
Kas Hastalığının Tedavisi
Kas Hastalığının Tedavisi

Kas Hastalığı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kas hastalığı bulaşıcı mıdır?

Hastalık genellikle bulaşıcı değildir. Ancak bazı enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen kas hastalıkları bulaşıcı olabilir. Bu nedenle enfeksiyon belirtileri olan kişilerden uzak durmak ve hijyen kurallarına uymak gerekir.

Kas hastalıkları önlenebilir mi?

Hastalığının bir kısmı genetik olduğu için önlene bilmez. Ancak bazı önlemler alarak kas hastalığının riskini azaltmak veya ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür. Bu önlemler şunlardır:

  1. Düzenli egzersiz yapmak
  2. Sağlıklı ve dengeli beslenmek
  3. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmak
  4. Kaslara zarar verebilecek ilaçları doktor kontrolünde kullanmak
  5. Kaslara travma gelmesini önlemek
  6. Aşı olmak ve enfeksiyonlardan korunmak
  7. Kas hastalığı belirtileri fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurmak

Kas hastalığı teşhisi konan kişi ne kadar yaşayabilir?

Hastalığının yaşam süresi üzerindeki etkisi, hastalığın türüne, şiddetine ve etkilediği kas gruplarına göre değişebilir. Bazı kas hastalıkları erken yaşta ölüme neden olabilirken, bazıları yaşam süresini etkilemeyebilir. Genel olarak hastalık teşhisi konan kişilerin düzenli takip ve tedavi altında olması, komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir.

Kas hastalığı, kasların zayıflamasına veya kaybolmasına neden olan bir grup hastalığı ifade eder. Kas hastalığının nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi hastalığın türüne göre değişebilir. Kas hastalığı teşhisi konan kişilerin doktor önerilerine uyması ve destekleyici tedavilerden yararlanması gerekir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir